Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Αρχική σελίδα
Καλωσήρθατε στο Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 123/1-07-2016 Προεδρικό Διάταγμα Υπ' Αριθμ. 67/2016 το τμήμα από Τμήμα Ραδιολογίας - Ακτινολογίας μετονομάζεται σε Τμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου. Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Ραδιολογίας - Ακτινολογίας είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας. Διατηρούνται ως έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του ανωτέρω Τμήματος, τα οποία έχουν καθορισθεί με το Π.Δ. 164/1996 (Α΄ 118).Welcome to the Department of Radiology and Radiation Therapy at Technological Educational Institution of Athens (info in English).