Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 Η δυσλειτουργία της ΣΕΥΠ -ΤΕΙ συνεχίζεται και ως εκ τούτου ΔΕΝ ήταν δυνατόν [λόγω κλειστής γραμματείας......]να μοιραστούν οι διπλωματικές εργασίες
Μόλις ανοίξει η σχολή θα γίνει ΑΜΕΣΑ .
Σας ενημερώνουμε ηλεκτρονικά όταν έχουμε πληροφόρηση και έχουμε κάτι σοβαρό να σας  πούμε .....
ΛΓώγου

^ Αρχή Σελίδας