Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΙΙ

Το μάθημα του εργαστηρίου της Ιατρικής Απεικόνισης ΙΙΙ στις 22/12/2017 θα πραγματοποιηθεί στο Ελπίς 2 ώρες νωρίτερα. Δηλαδή η 5η ομάδα θα έρθει 13:30-15:30 και η 6η ομάδα 15:30-17:30.

Συργιαμιώτης Βασίλειος
vsyrm@teiath.gr

Δούση Μαρία
mdousi80.md@gmail.com


^ Αρχή Σελίδας