Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΙΙ - "ΕΛΠΙΣ"
Το Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης ΙΙΙ της Παρασκευής 22/12/17 στο Νοσοκομείο "Ελπίς" δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω βλάβης του Αξονικού Τομογράφου. Η αναπλήρωση του θα γίνει με νέα ανακοίνωση.

Δούση Μαρία.
mdousi80.md@gmail.com^ Αρχή Σελίδας