Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το Εργαστήριο Ακτινοτεχνολογίας Ι, ότι την εβδομάδα 8/1 - 12/1, θα δοθεί γραπτή πρόοδος στην 1η Ενότητα: Λυχνία, Παραγωγή Ακτίνων Χ, Φάσμα Ακτίνων Χ, Αλληλεπίδραση Ακτίνων Χ-Ύλης, την ημέρα και ώρα της αντίστοιχης εργαστηριακής ομάδας που έχουν δηλώσει.
Εκ του Εργαστηρίου.

^ Αρχή Σελίδας