Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΙΙ

Η αναπλήρωση του μαθήματος του εργαστηρίου της Ιατρικής απεικόνισης ΙΙΙ, που δεν πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο "Ελπίς" την Παρασκευή στις 22/12/2017, λόγω βλάβης του αξονικού τομογράφου, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 09/01/2017 τις ίδιες ώρες, δηλαδή 3:30 - 5:30 μμ και 5:30 - 7:30 μμ.


Συργιαμιώτης Βασίλειος
vsyrm@teiath.gr
Δούση Μαρία
mdousi80.md@gmail.com

^ Αρχή Σελίδας