Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Ι - ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το Εργαστήριο ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Ι, ότι την εβδομάδα 29/1 - 2/2, θα δοθεί γραπτή πρόοδος, την ημέρα και ώρα της αντίστοιχης εργαστηριακής ομάδας που έχουν δηλώσει. Η Εργαστηριακή ομάδα της Τρίτης 30/1/2018, λόγω της αργίας (Τριών Ιεραρχών) θα γράψει την πρόοδο μία εβδομάδα νωρίτερα, την Τρίτη 23/1/2018. Η Εργαστηριακή ομάδα της Παρασκευής, επίσης θα γράψει την πρόοδο μια εβδομάδα νωρίτερα, την Παρασκευή 26/1/2018.
Η διάρκεια της γραπτής προόδου θα είναι μία ώρα και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί κανονικά το Εργαστήριο. Η γραπτή πρόοδος θα ξεκινήσει την ώρα έναρξης του Εργαστηρίου, εκτός από τη Τρίτη που η έναρξη θα είναι στις 10.00 πμ.

Η εξεταστέα ύλη είναι οι παρακάτω προβολές:

Πρόσθιες λοξές προβολές θώρακα
Προβολή θώρακα σε ύπτια κατακεκλιμένη θέση
Ο-π προβολή καρπού με ωλένια/κερκιδική απόκλιση
Προβολή σκαφοειδούς κατά Rafert-Long
Προβολή σκαφοειδούς κατά Stecher
Κατ' εφαπτόμενη προβολή κεφαλής της κερκίδας
Διαθωρακική προβολή βραχιονίου.
Διαωμοπλατιαία προβολή ώμου
Διαμασχαλιαία προβολή ώμου
Π-ο στατικοκινητική προβολή ΑΚΑ
Πλάγια προβολή ΑΚΑ.
Πλάγια στατικοκινητική προβολή άκρου ποδός
Κατ' εφαπτόμενη προβολή πτέρνας
Ο-π προβολή γονάτου σε όρθια κάμψη
Κατ' εφαπτόμενη προβολή επιγονατίδας
Ποδοκνημική άρθρωση: 45  έσω λοξή
Διακονδύλια προβολή μεσοκονδύλιου βόθρου.

Από το Εργαστήριο.

^ Αρχή Σελίδας