Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Εργαστήριο Ακτινοτεχνολογίας Ι
Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το Εργαστήριο Ακτινοτεχνολογίας Ι, ότι την εβδομάδα 5/2 - 9/2, προγραμματίζεται γραπτή πρόοδος στην 2η Ενότητα "Ε.Π/film - ψηφιακά", την ημέρα και ώρα της αντίστοιχης εργαστηριακής ομάδας που έχουν δηλώσει.
Όσοι επιθυμούν να τακτοποιήσουν και την εκκρεμότητα της 1ης προόδου, θα δώσουν και τις δυο προόδους μαζί την Παρασκευή 9/2 ώρα 9:00 - 10:00 π.μ.

Ek του εργαστηρίου.

^ Αρχή Σελίδας