Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΙΙ - ΕΛΠΙΣ
Οι φοιτητές που έχουν μάθημα την Παρασκευή 02/02/2018 και ώρα 2:30 μμ στο Νοσοκομείο Ελπίς παρακαλούνται να προσέλθουν μαζί με τους φοιτητές της ομάδας στις 16:30, ή αν δεν διευκολύνονται σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα από τις εναπομείναντες Παρασκευές, εξαιτίας της συντήρησης του Αξονικού τομογράφου. 

Συργιαμιώτης Βασίλειος

vsyrm@teiath.gr

Δούση Μαρία

mdousi80.md@gmail.com


^ Αρχή Σελίδας