Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΙΙΙ
Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που παρακολουθούν την νοσοκομειακή άσκηση Ιατρική Απεικόνιση ΙΙΙ να ολοκληρώσουν άμεσα τον απαραίτητο αριθμό παρουσιών και να προσκομίσουν υπογεγραμμένα και συμπληρωμένα από τον υπεύθυνο τα φυλλάδια από το νοσοκομείο τους σε κλειστό φάκελλο στο επόμενο 15μερο παρακαλώ.
Είναι ευθύνη του καθενός φοιτητή να μεριμνήσει για τον εαυτό του και δεν υπάρχουν δικαιολογίες για καθυστέρηση.
Παρακαλώ να αντιληφθείτε ότι προσπαθούμε να κατοχυρώσουμε το μέγιστο για τον κάθε φοιτητή σε περιβάλλον μεγάλων αλλαγών και να πράξετε τα απαραίτητα.
Ευχαριστώ πολύ τους φοιτητές που ήδη προσκόμισαν τα φυλλάδιά από το νοσοκομείο τους.

Γ. Οικονόμου^ Αρχή Σελίδας