Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Ι – ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το Εργαστήριο ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Ι, ότι την εβδομάδα 19/2 - 23/2, θα πραγματοποιηθεί η τελική εξέταση (προφορική), την ημέρα και ώρα της αντίστοιχης εργαστηριακής ομάδας που έχουν δηλώσει.
 Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 15 λεπτά για κάθε δύο φοιτητές. 
Έχει γίνει κατανομή των φοιτητών σε ώρα προσέλευσης εδώ.
Η ομάδα της Δευτέρας 19/2/2018, λόγω της αργίας της Καθαρής Δευτέρας, θα εξεταστεί την Παρασκευή 23/2 στις ώρες 13.00 – 17.00 από τους Εργαστηριακούς Συνεργάτες κ. Μπιδικούδη και κ. Καργιαμπά, σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή.

Η ύλη της προφορικής εξέτασης είναι η παρακάτω:

Πρόσθιες λοξές προβολές θώρακα
Προβολή θώρακα σε ύπτια κατακεκλιμένη θέση
Ο-π προβολή καρπού με ωλένια/κερκιδική απόκλιση
Προβολή σκαφοειδούς κατά Rafert-Long
Προβολή σκαφοειδούς κατά Stecher
Κατ' εφαπτόμενη προβολή κεφαλής της κερκίδας
Διαθωρακική προβολή βραχιονίου.
Διαωμοπλατιαία προβολή ώμου
Διαμασχαλιαία προβολή ώμου
Π-ο στατικοκινητική προβολή ΑΚΑ
Πλάγια προβολή ΑΚΑ.
Πλάγια στατικοκινητική προβολή άκρου ποδός
Κατ' εφαπτόμενη προβολή πτέρνας
Ο-π προβολή γονάτου σε όρθια κάμψη
Κατ' εφαπτόμενη προβολή επιγονατίδας
Ποδοκνημική άρθρωση: 45  έσω λοξή
Διακονδύλια προβολή μεσοκονδύλιου βόθρου.
Προβολή πυελικού δακτυλίου
Έξω λοξή προβολή κατά Judet
Έσω λοξή προβολή κατά Judet
Π-ο προβολή ηβοισχιακών κλάδων
Διαυχενική προβολή ισχίου
Π-ο προβολή ιερολαγόνιων δ.
Ο-π προβολή ιερολαγόνιων δ.
Πλάγια προβολή κολυμβητή
Όρθια ο-π/π-ο ΣΣ για σκολίωση
Ύπτια π-ο προβολή ΣΣ για σκολίωση
Όρθια πλάγια προβολή ΣΣ για σκολίωση
Πρόσθια λοξή προβολή στέρνου
 
Από το Εργαστήριο.

^ Αρχή Σελίδας