Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ
ΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20/2/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 14-15Η ΣΤΟ ΤΕΙ .

ΛΓ


^ Αρχή Σελίδας