Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΕΙ
TO ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ TOY TEI ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ +ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ =210 5385128 [υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρός για Πρώτες βοήθειες ].
ΛΓ


^ Αρχή Σελίδας