Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Εργαστήριο Ακτινοτεχνολογίας Ι
Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το Εργαστήριο Ακτινοτεχνολογίας Ι, ότι η τελική πρόοδος περιλαμβάνει την  Ενότητα "ΑΝΤΙΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ" κ΄ την Ενότητα 4α: ποιότητα εικόνας - παράγοντες έκθεσης, γεωμετρικά χαρακτηριστικά εικόνας, συστήματα έκθεσης - AEC, σημεία αμαύρωσης και θα πραγματοποιηθεί στις 23/2 με προγραμματισμό 
9:00 - 11:00 οι εργαστηριακές ομάδες ημέρας Τετάρτης 
11:00 - 13:00 οι εργαστηριακές ομάδες Πέμπτης - Παρασκευής

Εκ' του εργαστηρίου

^ Αρχή Σελίδας