Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το εργαστήριο Ακτινοτεχνολογίας ΙΙ να προσέλθουν την Τετάρτη 21/3 και ώρα 9:00 π.μ. στην αίθουσα εργαστηρίου για χωρισμό σε εργαστηριακές ομάδες.

Παρατίθεται ο σχεδιασμός του εργαστηρίου και οι δυνατότητες επιλογής

ΟΜΑΔΑ Α:

Θεωρία εργαστηρίου    Δευτέρα 9:00 – 13:00

Πρακτική εξάσκηση (δυνατότητα μιας από των παρακάτω επιλογών)

                                      Υποομάδα Α1  Τρίτη 8:00 – 12:00

                                      Υποομάδα Α2  Τρίτη  15:00 – 19:00

                                      Υποομάδα Α3   Παρασκευή   15:00 – 19:00

ΟΜΑΔΑ Β:

Θεωρία εργαστηρίου   Τετάρτη  16:00 – 20:00

Πρακτική εξάσκηση  (δυνατότητα μιας από των παρακάτω επιλογών)

                                      Υποομάδα Β1  Πέμπτη  8:00 – 12:00

                                      Υποομάδα Β2  Πέμπτη  16:00 – 20:00

                                      Υποομάδα Β3 Παρασκευή   9:00 – 13:00

 Το εργαστήριο θα προβεί, αν χρειαστεί, σε αναπροσαρμογή των επιλογών ώστε οι υποομάδες να καλύπτονται από ίδιο αριθμό ατόμων

 Εκ του εργαστηρίου


^ Αρχή Σελίδας