Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙV - ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο της Ιατρικής απεικόνισης IV στο νοσοκομείο του Αγίου Σάββα να παρουσιαστούν την Δευτέρα το πρωί στο τμήμα της μαγνητικής τομογραφίας στον κύριο Μαραγκάκη  Μ. για να χωριστούν σε ομάδες.

^ Αρχή Σελίδας