Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Έναρξη εργαστηρίου:  Ομάδα Α - Δευτέρα 26/3 9:00 - 13:00
                                 Ομάδα Β - Τετάρτη 28/3 16:00 - 20:00

Το εργαστήριο Ακτινοτεχνολογίας ΙΙ των ομάδων Β3 και Α3 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/3 τις αντίστοιχες ώρες βάσει προγράμματος.

Εκ του εργαστηρίου

^ Αρχή Σελίδας