Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Ιατρική Απεικόνιση IV (Ε)
Οι φοιτητές του εργαστηρίου της Ιατρικής Απεικόνισης IV μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμά του εργαστηρίου είτε από το e - class, είτε από τον παρακάτω σύνδεσμο :


Οι εργαστηριακοί καθηγητές

Συργιαμιώτης Βασίλειος

vsyrm@teiath.gr

Δούση Μαρία

mdousi80.md@gmail.com^ Αρχή Σελίδας