Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης με ΕΣΠΑ
Επειδή οι θέσεις που προκηρύχτηκαν είναι 13 και οι ενδιαφερόμενοι λιγότεροι όσοι κάνανε αίτηση θα ξεκινήσουν πρακτική άσκηση με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις (οφειλόμενων μαθημάτων και βεβαίωση αποδοχής του φορέα).   Η δεύτερη συνάντηση θα γίνει Τρίτη 27/3/17 ,ώρα 10:00 π.μ. στο εργαστήριο Ακτινολογίας.

Λαβδάς Ελευθέριος

^ Αρχή Σελίδας