Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Πρακτική Άσκηση
Καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι όλοι για πρακτική άσκηση να προσέλθουν   Τρίτη 27/3/17 , ώρα 10:00 π.μ. στο εργαστήριο Ακτινολογίας. Η συμμετοχή όλων είναι υποχρεωτική.

Επιτροπή πρακτικής άσκησης

^ Αρχή Σελίδας