Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ "ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι"
Οι φοιτητές θα πάρουν τους φακέλους από γραμματεία την ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 13Η και θα αρχίσουν κανονικά από Πέμπτη 29/3/2018 το πρωί κανονικά και ήσυχα ......όπως είπαμε [ και θα δώσουν κάθε φάκελο σε αντίστοιχο πρόσωπο στα νοσοκομεία ].
Λ Γώγου 

^ Αρχή Σελίδας