Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Παράταση Δηλώσεων/Εγγραφών Μαθημάτων


H καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων/εγγραφών μαθημάτων από το Διαδίκτυο, για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είναι η Παρασκευή 13/4/2018.

 

Κόμβος Διαχείρισης Γραμματειών (ΚΔΓ)


^ Αρχή Σελίδας