Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Πτυχιακές Καθηγητή κ. Παπαβασιλείου
Παρακαλούνται οι φοιτητές Μουστάκα Μαρία και Βολάκης Γεώργιος, οι οποίοι έχουν επιλέξει πτυχιακή εργασία με τίτλο ΄Ακτινοθεραπεία Προστάτη. Τεχνικές Εξωτερική Ακτινοβολίας΄ να επικοινωνήσουν μαζί μου.  

Περικλής Παπαβασιλείου.

^ Αρχή Σελίδας