Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Ακτινοτεχνολογία ΙΙ - Πρόοδος - Διόρθωση
Η πρόοδος στο μάθημα Ακτινοτεχνολογία ΙΙ θα πραγματοποιηθεί στις 21/5  (09:00-13:00)  και 23/5 (16:00 - 18:00), για τις ομάδες Α και Β αντίστοιχα. 
Η πρόοδος θα είναι γραπτή και θα περιλαμβάνει τις ενότητες : Θώρακας, Κοιλία, Άκρα χείρα-Καρπός, Αντιβράχιο-Αγκώνας-Βραχιόνιο, Ωμοπλάτη-Κλείδα-Πλευρές.

Περικλής Παπαβασιλείου
Αγγελική Γαλανοπούλου

^ Αρχή Σελίδας