Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Eξέταση Πτυχιακής Εργασίας

Όσοι φοιτητές  έχουν ολοκληρώσει την πτυχιακή τους εργασία
και επιθυμούν να εξετασθούν την τελευταία Τετάρτη του Μάϊου να καταθέσουν
αίτηση εξέτασης πτυχιακής (έντυπο από τη γραμματεία) με την υπογραφή του
εισηγητή τους μέχρι και 21.5.2018.

Από τη γραμματεία του πρώην Τμήματος  Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας


^ Αρχή Σελίδας