Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Στρογγυλή Τράπεζα : Νεώτερες εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού.
Ομιλητές :

 Ζερβούδης Στέφανος. Χειρουργός Μαστού τμήματος μαστού νοσοκομείου ΡΕΑ .
   Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Montpellier Γαλλίας
   α.Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

 Παπαβασιλείου Περικλής. Τεχνολόγος Ακτινοθεραπείας
   Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής  Απεικόνισης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής


Συντονιστής στρογγυλής τράπεζας :
  Τσακίρης Γεώργιος. Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος.
  Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Αμφιθέατρο νοσοκομείου ΡΕΑ, Τρίτη 5 Ιουνίου 2018, 14:00-16:00

^ Αρχή Σελίδας