Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ κ. ΛΑΒΔΑ
Τα μαθήματα του κ. Λαβδά της Τρίτης 22/5 και Τετάρτης 23/5 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω έκτακτου κωλλύματος. Η αναπλήρωση τους θα κανονιστεί στο μάθημα της επόμενης εβδομάδας.

Λαβδάς Ελευθέριος.

^ Αρχή Σελίδας