Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Όσοι ολοκλήρωσαν τον 1ο κύκλο σπουδών Τμήματος Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας ΤΕΙ και επιθυμούν να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ καθώς και όσοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους μέχρι 1/3/2018 πριν την «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» Ν. 4521/201 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 4/6/2018 , τα ακόλουθα παραστατικά έγγραφα :

-          -αίτηση ορκωμοσίας (δίνεται από τη Γραμματεία)

-          -Βεβαίωση Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων περί μη οφειλής άδειας εισόδου οχήματος (μόνο γιά τους φοιτητές που έχουν λάβει άδεια εισόδου).

-          -Βεβαίωση Τμήματος Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης περί μη οφειλής βιβλίων ή προστίμων στη Βιβλιοθήκη

-          -Υπεύθυνη Δήλωση για την επιλογή τίτλου σπουδών, βάσει του άρθρου 5 του Ν.45212018 (δίνεται από τη Γραμματεία)

-          -φοιτητική ταυτότητα

 

Για την  ημερομηνία και ώρα  ορκωμοσίας θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

 


^ Αρχή Σελίδας