Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Πρόγραμμα ανταλλαγών ERASMUS+ STUDIES (Ιανουάριος - Απρίλιος 2019)
Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στο παραπάνω πρόγραμμα να συναντήσουν την κα Οικονόμου την τετάρτη 6/6/18 και ώρα 13:00 για ενημέρωση στο εργαστήριο.
 
Γ. Οικονόμου


^ Αρχή Σελίδας