Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Παρακάτω υπάρχουν οι οδηγίες για τη στρογγυλή τράπεζα των φοιτητών.

Γ. Οικονόμου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ 10ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

·         Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας, του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής όλων των ετών, καθώς και οι πρόσφατα απόφοιτοι (κάτω του έτους) του τμήματος.

·         Οι φοιτητές μπορούν να πληροφορηθούν τις οδηγίες για την κατάθεση των εργασιών τους στο συνέδριο από τον παρακάτω σύνδεσμο :

https://www.otae.gr/10th-panhellenic-radiogr-congr-abstract-submission/

·         Οι φοιτητές πρέπει να αναγράψουν δίπλα στο ονοματεπώνυμό τους σε παρένθεση την λέξη φοιτητής και το έτος φοίτησης,  ή πρόσφατα απόφοιτος.

·         Οι φοιτητές θα ενημερωθούν  με mail για την αποδοχή και έγκριση της εργασίας τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, μετά την αξιολόγηση της επιστημονικής επιτροπής.

·         Τα ονόματα των φοιτητών των 3 καλύτερων εργασιών που θα υποβληθούν και θα κερδίσουν την δωρεάν εγγραφή στο συνέδριο θα ανακοινωθούν μετά το πέρας της διαδικασίας αποστολής εργασιών, η οποία είναι η 31/08/2018.

             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                     ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

         ΠΟΥΛΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                                                                                   ΔΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

 


^ Αρχή Σελίδας