Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Eργαστήριο Ιατρική Απεικόνιση ΙΙ (αξονικός τομογράφος)
Τρίτη 26-6-18 ώρα 12:00- 13:00 θα γίνει η εξέταση για το εργαστήριο Ιατρική Απεικόνιση ΙΙ (αξονικός τομογράφος).

Λαβδάς Λευτέρης
Επ. Καθηγητής

^ Αρχή Σελίδας