Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Δελτίο Βαθμολογίας Νοσοκομειακής Άσκησης Ιατρικής Απεικόνισης IV
Το δελτίο βαθμολογίας για την νοσοκομειακή άσκηση του εργαστηρίου της Ιατρικής Απεικόνισης IV βρίσκετε μέσα στο e-class για όποιον θέλει να το χρησιμοποιήσει στα νοσοκομεία.

Συργιαμιώτης Βασίλειος

vsyrm@teiath.gr

Δούση Μαρία

mdousi80.md@gmail.com


^ Αρχή Σελίδας