Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Εύρεση τραπεζικής κάρτας
Την Παρασκευή 22 Ιουνίου βρέθηκε τραπεζική κάρτα (ΕΘΝΙΚΗ) στον χώρο του Εργαστηρίου Ακτ/ας.
Η κάρτα βρίσκεται στην γραμματεία του Τομέα Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας.
Ο/Η ενδιαφερόμενος/η παρακαλείται να περάσει απο τη γραμματεία για να την παραλάβει.

Εκ του Τομέα Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας

^ Αρχή Σελίδας