Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Ακτινολογική Νοσηλευτική
Το μάθημα της Ακτινολογικής Νοσηλευτικής, την Τετάρτη 27/6/2018, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της γραπτής εξέτασης στο μάθημα της Ακτινοτεχνολογίας ΙΙ.

Περικλής Παπαβασιλείου

^ Αρχή Σελίδας