Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ- ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανήκουν:

Α. Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο e-class του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας):

άρθρο 1: Έννοια ιατρικής πράξης,

άρθρο 11: Υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενούς,

άρθρο 12: Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή,

άρθρο 13: Ιατρικό απόρρητο,

άρθρο 14: Τήρηση ιατρικού αρχείου

 

Γ. Δικαιώματα ασθενών (αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος).

 

            Η διδάσκουσα

                Ελένη Δημητροπούλου


^ Αρχή Σελίδας