Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙV
Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολούθησαν την νοσοκομειακή άσκηση  του εργαστηρίου της Ιατρικής Απεικόνισης IV στα νοσοκομεία ΚΑΤ και Σισμανόγλειο να προσκομίσουν τις βαθμολογίες τους, προκειμένου να αναρτηθούν οι βαθμοί.

Συργιαμιώτης Βασίλειος
Δούση Μαρία
 

^ Αρχή Σελίδας