Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ERASMUS STUDIES 2019
Παρακαλούνται οι φοιτήτριες :
 
1. ΖΑΜΠΑΡΑ Ελένη – Μαρία
2. ΦΥΚΙΡΗ Ανδρονίκη
3. ΛΙΒΑΝΙΟΥ Δέσποινα
 
να επικοινωνήσουν άμεσα για να ορισθεί η χώρα προορισμού.
 
Γ. Οικονόμου

^ Αρχή Σελίδας