Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α. Την Υ. Δ.  συμπληρώνουν όσοι φοιτητές
κατά τη χειμερινή περίοδο του
ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, βρίσκονται
ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΤΟ ΤΥΠΙΚΌ 13Ο  ΕΞΆΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΕΠΙΘΥΜΟΎΝ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΟΥΝ ΤΟ ΝΈΟ
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑ.Δ.Α.. Σε περίπτωση που
δεν συμπληρώσουν την Υ.Δ. οι φοιτητές
εντάσσονται αυτομάτως στο νέο
Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΑ.Δ.Α.

Β.  'Οσοι φοιτητές κατά τη χειμερινή
περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019,
βρίσκονται ΣΤΟ ΤΥΠΙΚΌ 13Ο  ΕΞΆΜΗΝΟ ΚΑΙ
ΆΝΩ, ΔΗΛΑΔΉ ΌΣΟΙ ΈΧΟΥΝ ΥΠΕΡΒΕΊ ΤΑ
ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΑ ΕΞΆΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΏΝ (ΔΗΛΑΔΉ
ΟΚΤΏ), ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΈΝΑ ΚΑΤΆ ΤΈΣΣΕΡΑ (4)
ΕΞΆΜΗΝΑ, ΕΝΤΆΣΣΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΆΤΩΣ ΣΤΟ
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΉΝΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΏΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΔ».

Ι. ΦΛΩΡΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


^ Αρχή Σελίδας