Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΙ Ή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Όσον αφορά στην ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος ΤΕΙ, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

 

1) Πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος ΤΕΙ, θα πάρουν υποχρεωτικά όσοι κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018/2019 (Σεπτέμβριος 2018), βρίσκονται στο 13ο εξάμηνο σπουδών. Επισημαίνουμε ότι για τους φοιτητές που είχαν κάνει διακοπή φοίτησης, τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στη φοίτηση.

2) Πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος ΤΕΙ παίρνουν οι φοιτητές που, αν και έχουν τη δυνατότητα να πάρουν πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου, επιθυμούν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος ΤΕΙ. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του Τμήματος, έως 30.09.2018, η οποία είναι αμετάκλητη.

 

 

Από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών


^ Αρχή Σελίδας