Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΙΘΟΥΣΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 2018-19 ΕΞΑΜΗΝΑ Γ΄, Ε΄ ΚΑΙ Ζ΄
ΑΙΘΟΥΣΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 2018-19 ΕΞΑΜΗΝΑ Γ΄, Ε΄ ΚΑΙ Ζ΄

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

^ Αρχή Σελίδας