Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Εισαγωγή στην ΥΤ - Ψηφιακή απεικόνιση (Θ)
Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του Ε' εξαμήνου να προσέλθουν Τετάρτη 
17/10 14:00 μμ στο εργαστήριο Ακτινολογίας για τον χωρισμό των ομάδων 
στο μάθημα "Εισαγωγή στην ΥΤ - Ψηφιακή απεικόνιση (Θ)"

Ε. Λαβδάς.

^ Αρχή Σελίδας