Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α&Α
Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη στα μαθήματα της Τετάρτης για να καθορίσουμε τον αριθμό των δηλωσάντων και τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

^ Αρχή Σελίδας