Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Εισαγωγή στην ΥΤ - Ψηφιακή απεικόνιση (Θ)
Οι φοιτητές του Ε' εξαμήνου στο μάθημα "Εισαγωγή στην ΥΤ - Ψηφιακή 
απεικόνιση (Θ)" έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες. Τρίτη 13:15 οι φοιτητές 
που το επίθετο τους ξεκινάει από Μ-Ω και Τέταρτη 15:17 αυτοί που το 
επίθετο τους ξεκινάει από Α-Λ. Για εξαιρέσεις θα τα πούμε την Τρίτη ή την 
Τετάρτη στην ώρα του μαθήματος.

Ε. ΛΑΒΔΑΣ

^ Αρχή Σελίδας