Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Ειδικές Εφαρμογές ΥΤ & ΜΤ - Υβριδικές Τεχνικές (Θ)
Το μάθημα "Ειδικές Εφαρμογές ΥΤ & ΜΤ - Υβριδικές Τεχνικές (Θ) θα 
γίνεται  από την επόμενη βδομάδα Τρίτη 17:00-19:00 στο εργαστήριο 
Ακτινολογίας. Η αλλαγή γίνεται για την εξυπηρέτηση των φοιτητών που 
παρακολουθούν την κυτταρική Βιολογία.

Ε. ΛΑΒΔΑΣ

^ Αρχή Σελίδας