Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ - ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
 
Φέρεται σε γνώση των φοιτητών η αλλαγή που έγινε στο προαπαιτούμενο της Πυρηνικής Ιατρικής ΙΙ.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

^ Αρχή Σελίδας