Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Παρακαλούνται οι φοιτητές που θέλουν να βαθμολογηθούν στο μάθημα αυτό το 
εξάμηνο να παρουσιασθούν την Τετάρτη 7/11/18 στις 13:00.
Η συνάντηση θα είναι καθοριστική.
Εάν κάποιος δεν μπορεί να προσέλθει παρακαλώ να ενημερώσει οπωσδήποτε 
και άμεσα την κα Οικονόμου με μειλ.

Γ. Οικονόμου

^ Αρχή Σελίδας