Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
Πρόσκληση - Ακτινοφυσική Ακτινοθεραπείας Εργαστήριο (Τετάρτη 14:00-16:00)
Οι διαλέξεις κατά τη διάρκεια του παραπάνω μαθήματος θα αφορούν την Ακτινοθεραπευτική 
Διαδικασία από την πλευρά του Τεχνολόγου Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας.
Καλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για την Ακτινοθεραπεία, ανεξαρτήτως εάν έχουν 
περάσει το μάθημα, να παρακολουθήσουν το μάθημα.


Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου
Περικλής Παπαβασιλείου

^ Αρχή Σελίδας