Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΤΙΣ 28/11/2018
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11/2018.

Γ. οικονόμου

^ Αρχή Σελίδας