Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙV
Παρακαλούνται οι φοιτητές του εργαστηρίου ιατρικής απεικόνισης IV που έχουν μόνο μια απουσία να προσέλθουν για αναπλήρωση στο Νοσοκομείο παίδων Αγία Σοφία την Τρίτη 05/02/2019 και ώρα 14:30.
Ευχαριστώ  
Συργιαμιώτης Βασίλης 


^ Αρχή Σελίδας