Ανακοινώσεις  
ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (18/03/2019)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (15/10/2018)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Τομογραφίας (18/03/2019)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (18/03/2019)
Πρακτική άσκηση (18/03/2019)
 Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας 
ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι (Ε) - Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση και Θεραπεία
Η εξέταση του εργαστηρίου Ακτινοτεχνολογία Ι (παλαιό πρόγραμμα) - Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση και Θεραπεία (νέο πρόγραμμα), για τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθησή του, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7/2 (10:00 - 12:00) στο χώρο του εργαστηρίου. 

Ο υπεύθυνος καθηγητής
Γ. Οικονόμου

^ Αρχή Σελίδας